Розводюк Михайло Петрович

Викладач ВНТУ

Резюме

Кандидат технічних наук, доцент
- декан факультету Електроенергетики та електромеханіки;
- інженер-проектувальник І категорії

В 2001 році закінчив магістратуру ВДТУ та отримав диплом магістра електромеханіки. Тема роботи – «Математичні моделі та системи для діагностування засобів міського електротранспорту». В цьому ж році посупив в аспірантуру ВДТУ.

В 2004 році достроково закінчив аспірантуру ВНТУ, захистивши кандидатську дисертацію «Математичні моделі для вдосконалення методів оцінки стану та відновлення основних електротехнічних систем міських трамваїв» по спеціальності 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.

В 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті.

З березня 2006 року по вересень 2017 року - директор центру комп`ютерних технологій ВНТУ.

З вересня 2017 року по травень 2020 року - заступник декана факультету Електроенергетики та електромеханіки з наукової роботи та міжнародного співробітництва

З вересня 2017 року по вересень 2023 року - науковий керівник Центру електронних комунікацій InterCEC.

З червня 2020 року - декан факультету Електроенергетики та електромеханіки.

Міжнародні стажування:
- університет du Littoral Côte d’Opale ( Dunkerque, France, 2004);
- University of West Bohemia in Pilsen (Czech Republic, 2019-202; 2022; 2023);
- Unisher Creative Education Platform (Israel, 2023).

Науковий напрямок: технічна діагностика функціональних систем міського електротранспорту, енергозбереження в міському електротранспорті.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0916-1172

Профіль у Google Scholar:  https://scholar.google.ru/citations?hl=uk&view_op=list_works&continue=/scholar%3Fhl%3Duk%26as_sdt%3D0,5%26scilib%3D4&user=TqFBO60AAAAJ
 

Публікацій 266

Контактна інформація rozvodiukmp@gmail.com

Електронна пошта rozvodiukmp@vntu.edu.ua