Розводюк Михайло Петрович

Резюме

Кандидат технічних наук, доцент

  • заступник завідувача кафедри «Електромеханічні системи автоматизації в промисловості і на транспорті»;
  • заступник декана факультету Електроенергетики та електромеханіки з наукової роботи та міжнародного співробітництва;
  • науковий керівник Центру елекnронних комунікацій "InterCEC" ВНТУ
  • інженер-проектувальник І категорії


В 2001 році закінчив магістратуру ВДТУ та отримав диплом магістра електромеханіки. Тема роботи – «Математичні моделі та системи для діагностування засобів міського електротранспорту». В цьому ж році посупив в аспірантуру ВДТУ.

В 2004 році достроково закінчив аспірантуру ВНТУ, захистивши кандидатську дисертацію «Математичні моделі для вдосконалення методів оцінки стану та відновлення основних електротехнічних систем міських трамваїв» по спеціальності 05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи.

З 01.10.2004 р. по 30.08.2006 р. – стипендіат Кабінету Міністрів України.

В 2007 році отримав грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (тема – «Зниження електроспоживання трамваями на маршрутах»).

В 2007 році нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

В 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті.

В 2012 році отримав подяку від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

В 2016 році нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

В 2018 році нагороджений нагрудним знаком "Відминник світи України".

В 2018 році отримав кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури.


З березня 2006 року по вересень 2017 року - директор центру комп'ютерних технологій ВНТУ. 

З вересня 2017 року - заступник декана факультету Електроенергетики та електромеханіки з наукової роботи та міжнародного співробітництва та науковий керівник Центру електронних комунікацій InterCEC.

Працює над докторською дисертацією.

Науковий напрямок досліджень – технічна діагностика функціональних систем міського електротранспорту, енергозбереження в міському електротранспорті.

 

E-mail: rozvodiukmp@vntu.edu.ua      rozvodiukmp@gmail.com

Тел.: (0432) 598-165; 598-225

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=TqFBO60AAAAJ&hl=uk