Розводюк Михайло Петрович

Викладач ВНТУ

Публікації

Монографії (3)

1. Розводюк М. П. Зменшення рівня енергоспоживання трамваями [Текст] : монографія / М. П. Розводюк. – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 94 с. – ISBN 978-966-641-715-5.
2. Розводюк М. П. Діагностування технічного стану прискорювача трамвая [Текст] : монографія / М. П. Розводюк. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 66 с. – ISBN 978-966-641-480-2.
3. Мокін Б. І. Математичні моделі та системи технічної діагностики основних електротехнічних систем міських трамваїв [Текст] : монографія / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 126 с. – ISBN 966-641-106-7." /> <meta name="DC.identifier" content="966-641-106-7" /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/4956" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="В монографії представлені розроблені авторами математичні моделі для вдосконалення методів оцінки технічного стану, відновлення основних електротехнічних систем трамваїв та синтезовані на їхній основі системи технічної діагностики тягового електродвигуна й прискорювача трамвая

Навчальні посібники (15)

1. Розводюк М. П. Розрахунок і конструювання трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором. Курсове проектування [Текст] : навчальний посібник / М. П. Розводюк. C. М. Левицький, В. С. Бомбик. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 135 с.
2. Розводюк М. П. Електричні машини. Контрольні завдання для студентів напрямів підготовки «Електромеханіка», «Електротехніка та електротехнології» [Текст] : навчальний посібник / М. П. Розводюк, С. М. Левицький. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 108 с.
3. Розводюк М. П. Електричні машини. Організація самостійної роботи студентів [Текст] : навчальний посібник / М. П. Розводюк. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 138 с.
4. Розводюк М. П. Електричні машини. Задачі для самостійного розв`язування [Текст] : навчальний посібник / М. П. Розводюк. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 65 с.
5. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина V. Синхронні машини [Текст] : навчальний посібник / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, С. М. Левицький, І. В. Грабенко. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 137 с.
6. Грабко В. В. Мікропроцесорні системи керування електроприводами. Розрахунок цифрової системи керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування [Текст] : навчальний посібник / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Грабко. – Вінниця : ВНТУ, 2012. – 97 с.
7. Грабко В. В. Системи керування електроприводами. Розрахунок системи підпорядкованого керування електроприводом постійного струму. Курсове та дипломне проектування [Текст] : навчальний посібник / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Грабко. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 89 с.
8. Грабко В. В. Електричні машини. Розрахунок експлуатаційних характеристик. Курсове проектування [Текст] : навчальний посібник / В. В. Грабко, М. П. Розводюк. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 110 с.
9. Розводюк М. П. Електротехніка (Електричні машини, основи електропривода, електрозабезпечення, електроніка). Контрольні та розрахунково-графічні роботи для студентів неелектротехнічних спеціальностей [Текст] : навчальний посібник / М. П. Розводюк, Є. Я. Блінкін. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 144 с.
10. Розводюк М. П. Електротехніка. Контрольні та розрахунково-графічні роботи для студентів неенергетичних спеціальностей [Текст] : навчальний посібник / М. П. Розводюк, Є. Я. Блінкін. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 192 с.
11. Грабко В. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина ІV. Трансформатори [Текст] : навчальний посібник / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, С. М. Левицький. – Вінниця : ВНТУ, 2008. – 219 с.
12. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина ІІІ. Асинхронні машини [Текст] : навчальний посібник / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, С. М. Левицький, М. О. Казак. – Вінниця : ВНТУ, 2007. – 197 с.
13. Розводюк М. П. Електротехніка. Частина І. Дослідження електричних кіл [Текст] : навчальний посібник / М. П. Розводюк, Є. Я. Блінкін, В. С. Ткач. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 206 с.
14. Грабко В. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина ІІ. Спеціальні електричні машини [Текст] : навчальний посібник / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, М. О. Казак. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 155 с.
15. Грабко В. В. Експериментальні дослідження електричних машин. Частина І. Машини постійного струму [Текст] : навчальний посібник / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, І. В. Грабенко. – Вінниця : ВНТУ, 2005. – 86 с.

Патенти (87)

1. Пат. 154124 UA, МПК (2006) H02K 13/00, G01R 31/34 (2020.01). Пристрій для моніторингу технічного стану щітково-колекторного вузла електродвигуна / Розводюк М.П., Розводюк К.М., Шуллє Ю.А., Кушнір С.В. № u202301423; заявл. 03.04.2023; опубл. 11.10.2023, бюл. № 41/2023
2. Пат. 152198 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів [Текст] / В. В. Грабко, В. В. Грабко, М. П. Розводнюк, Д. Р. Лубко (Україна). – № u 2021 06779 ; заявл. 29.11.2021 ; опубл. 04.01.2023, Бюл. № 1. – 7 с.
3. Пат. 152449 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів [Текст] / В. В. Грабко, В. В. Грабко, М. П. Розводюк, І. В. Вікулов (Україна). – № u 2021 07415; заявл. 20.12.2021 ; опубл. 08.02.2023, Бюл. № 6. – 7 с.
4. Пат. 152456 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів [Текст] / В. В. Грабко, В. В. Грабко, М. П. Розводюк, В. С. Жук (Україна). – № u 2021 07443; заявл. 20.12.2021 ; опубл. 08.02.2023, Бюл. № 6. – 11 с.
5. Пат. 152462 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів [Текст] / В. В. Грабко, В. В. Грабко, М. П. Розводюк, А. Г. Штурба (Україна). – № u 2021 07554 ; заявл. 23.12.2021 ; опубл. 08.02.2023, Бюл. № 6. – 7 с.
6. Пат. 152463 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів [Текст] / В. В. Грабко, В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Н. М. Асаула (Україна). – № u 2021 07558 ; заявл. 23.12.2021 ; опубл. 08.09.2023, Бюл. № 6. – 7 с.
7. Пат. 152472 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів [Текст] / В. В. Грабко, В. В. Грабко, М. П. Розводнюк, О. А. Грибовський (Україна). – № u 2022 00159 ; заявл. 17.01.2022 ; опубл. 08.02.2023, Бюл. № 6. – 6 с.
8. Пат. 152473 UA, МПК G07C 3/1 Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів [Текст] / В. В. Грабко, В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Ю. С. Хайнацький (Україна). – № u 2021 00170 ; заявл. 17.01.2022 ; опубл. 08.02.2023, Бюл. № 6. – 6 с.
9. Пат. 152827 UA, МПК G01R 31/34, H02K 13/00. Пристрій для ідентифікації технічного стану щітково-колекторного вузла двигуна постійного струму [Текст] / М. П. Розводюк, К. М. Розводюк (Україна). – № u 2021 06536 ; заявл. 19.11.2021 ; опубл. 19.04.2023, Бюл. № 16. – 15 с. : кресл.
10. Пат. 152830 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів [Текст] / В. В. Грабко, В. В. Грабко, М. П. Розводюк, О. Р. Герасимюк (Україна). – № u 2021 06741 ; заявл. 29.11.2021 ; опубл. 19.04.2023, Бюл. № 16. – 9 с. : кресл.
11. Пат. 152927 UA, МПК H02K 13/00, G01R 31/34. Пристрій для контролю технічного стану щітково-колекторного вузла електродвигуна [Текст] / М. П. Розводюк, К. М. Розводюк, Ю. А. Шуллє, В. Є. Вдовиченко, Б. І. Іскра (Україна). – № u 2022 0240 ; заявл. 14.04.2022 ; опубл. 03.05.2023, Бюл. № 18. – 15 с. : кресл.
12. Пат. 152927 UA, МПК H02K G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів [Текст] / В. В. Грабко, В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Д. Р. Лубко (Україна). – № u 2021 07461 ; заявл. 20.12.2021 ; опубл. 10.05.2023, Бюл. № 19. – 8 с. : кресл.
13. Пат. 153904 UA, МПК G01K 13/00. Пристрій для безконтактного вимірювання температури [Текст] / В. В. Грабко, В. В. Гркабко, М. П. Розводнюк, М. М. Мошноріз (Україна). – № u 2023 01397 ; заявл. 03.04.2023 ; опубл. 13.09.2023, Бюл. № 37. – 12 с. : кресл.
14. Пат. 153905 UA, МПК G01K 13/00. Пристрій для безконтактного вимірювання температури [Текст] / В. В. Грабко, В. В. Грабко, М. П. Розводюк, М. М. Мошноріз (Україна). – № u 2023 01398 ; заявл. 03.04.2023 ; опубл. 13.09.2023, Бюл. № 37. – 9 с. : кресл.
15. Пат. 153906 UA, МПК G01K 13/00. Пристрій для безконтактного вимірювання температури [Текст] / В. В. Грабко, В. В. Грабко, М. П. Розводнюк, М. М. Мошноріз (Україна). – № u 2023 01413 ; заявл. 03.04.2023 ; опубл. 13.09.2023, Бюл. № 37. – 10 с. : кресл.
16. Пат. 154115 UA, МПК G01K 13/00. Пристрій для безконтактного вимірювання температури [Текст] / В. В. Грабко, В. В. Грабко, М. П. Розводюк, М. М. Мошноріз (Україна). – № u 2023 01390 ; заявл. 03.04.2023 ; опубл. 11.10.2023, Бюл. № 41. – 10 с. : кресл.
17. Пат. 154116 UA, МПК G01K 13/00. Пристрій для безконтактного вимірювання температури [Текст] / В. В. Грабко, В. В. Грабко, М. П. Розводнюк, М. М. Мошноріз (Україна). – № u 2023 01391 ; заявл. 03.04. 2023 ; опубл. 11.10.2023, Бюл. № 41. – 10 с. : кресл.
18. Пат. 154137 UA, МПК G01K 13/00. Пристрій для безконтактного вимірювання температури [Текст] / В. В. Грабко, В. В. Грабко, М. П. Розводнюк, М. М. Мошноріз (Україна). – № u 2023 017221 ; заявл. 17.04. 2023 ; опубл. 11.10.2023, Бюл. № 41. – 12 с. : кресл.
19. Пат. 154452 UA, МПК H01H 37/12. Пристрій для визначення додаткового теплового зношення ізоляції асинхронного електродвигуна [Текст] / М. П. Розводюк, К. М. Розводюк, Б. П. Ризванюк, С. В. Кушнір (Україна). – № u 2023 01728 ; заявл. 17.04. 2023 ; опубл. 15.11.2023, Бюл. № 46. – 6 с. : кресл.
20. Пат. 154455 UA, МПК G01K 13/00, G01K 13/08. Пристрій для безконтактного вимірювання ресурсу ізоляції ротора гідрогенератора [Текст] / В. В. Грабко, В. В. Грабко, К. М. Розводюк (Україна). – № u 2023 01762 ; заявл. 17.04. 2023 ; опубл. 15.11.2023, Бюл. № 46. – 9 с. : кресл.
21. Пат. 154650 UA, МПК G01K 13/08. Пристрій для безконтактного вимірювання ресурсу ізоляції ротора гідрогенератора [Текст] / В. В. Грабко, В. В. Грабко, М. П. Розводюк (Україна). – № u 2023 02048 ; заявл. 01.05. 2023 ; опубл. 15.11.2023, Бюл. № 46. – 10 с. : кресл.
22. Пат. 150265 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів [Текст] / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, М. П. Розводюк (Україна). – № u 2021 05286 ; заявл. 20.09.2021 ; опубл. 19.01.2022, Бюл. № 3. – 9 с. : кресл.
23. Пат. 150650 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів [Текст] / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, М. П. Розводюк (Україна). – № u 2021 05288 ; заявл. 20.09.2021 ; опубл. 09.03.2022, Бюл. № 10. – 8 с. : кресл.
24. Пат. 150651 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів [Текст] / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, М. П. Розводюк, Н. А. Гудзевич (Україна). – № u 2021 05301 ; заявл. 20.09.2021 ; опубл. 09.03.2022, Бюл. № 10. – 6 с. : кресл.
25. Пат. 150652 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів [Текст] / В. В. Грабко, Вал. В. Грабко, М. П. Розводюк, Н. А. Гудзевич (Україна). – № u 2021 05302 ; заявл. 20.09.2021 ; опубл. 09.03.2022, Бюл. № 10. – 7 с. : кресл.
26. Пат. 148487 UA, МПК H02K 13/00 ; G01R 31/34. Пристрій для вимірювання зношення щіток та інтенсивності іскріння колекторних електродвигунів [Текст] / М. П. Розводюк, К. М. Розводюк, Ю. А. Шуллє, С. В. Кушнір (Україна). – № u 2021 01745 ; заявл. 05.04.2021 ; опубл. 11.08.2021, Бюл. № 32. – 12 с. : кресл.
27. Пат. 148822 UA, МПК G01R 31/34 ; H02K 13/00. Пристрій для визначення залишкового ресурсу щіток та моніторингу щітково-колекторного вузла електродвигуна постійного струму [Текст] / М. П. Розводюк, К. М. Розводюк, В. Є. Вдовиченко, Н. А. Гудзевич (Україна). – № u 2021 01746 ; заявл. 05.04.2021 ; опубл. 22.09.2021, Бюл. № 38. – 13 с. : кресл.
28. Пат. 148823 UA, МПК G01R 31/00. Пристрій для моніторингу технічного стану силового масляного трансформатора [Текст] / М. П. Розводюк, К. М. Розводюк, В. Є. Вдовиченко, Н. А. Гудзевич (Україна). – № u 2021 01747 ; заявл. 05.04.2021 ; опубл. 22.09.2021, Бюл. № 38. – 17 с. : кресл.
29. Пат. 148964 UA, МПК G01R 31/34 ; H02K 13/00. Пристрій для визначення технічного стану щітково-колекторного вузла тягового електродвигуна [Текст] / М. П. Розводюк, К. М. Розводюк, Ю. А. Шуллє, В. Є. Вдовиченко (Україна). – № u 2021 01748 ; заявл. 05.04.2021 ; опубл. 05.10.2021, Бюл. № 40. – 13 с. : кресл.
30. Пат. 148965 UA, МПК G01R 31/34 ; H02K 13/00. Пристрій для моніторингу щітково-колекторного вузла колекторного електродвигуна [Текст] / М. П. Розводюк, К. М. Розводюк, Ю. А. Шуллє, В. Є. Вдовиченко (Україна). – № u 2021 01749 ; заявл. 05.04.2021 ; опубл. 05.10.2021, Бюл. № 40. – 13 с. : кресл.
31. Пат. 141849 UA, МПК G01R 31/00. Пристрій для визначення залишкового ресурсу силового масляного трансформатора [Текст] / М. П. Розводюк, К. М. Розводюк, І. М. Овчар, І. М. Овчар, В. Є. Вдовиченко (Україна). – № u 2019 10976 ; заявл. 07.11.2019 ; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8. – 16 с. : кресл.
32. Пат. 141850 UA, МПК G01R 31/00. Пристрій для контролю технічного стану силового масляного трансформатора [Текст] / М. П. Розводюк, К. М. Розводюк, І. М. Овчар, І. М. Овчар, В. Є. Вдовиченко (Україна). – № u 2019 10977 ; заявл. 07.11.2019 ; опубл. 27.04.2020, Бюл. № 8. – 16 с. : кресл.
33. Пат. 144373 UA, МПК G01R 31/34 ; H02K 13/00. Пристрій для вимірювання інтенсивності іскріння на колекторі електричного двигуна постійного струму [Текст] / М. П. Розводюк, К. М. Розводюк, С. В. Кушнір (Україна). – № u 2020 02214 ; заявл. 03.04.2020 ; опубл. 25.09.2020, Бюл. № 18. – 8 с. : кресл.
34. Пат. 144374 UA, МПК G01R 31/34 ; H02K 13/00. Пристрій для діагностування щітково-колекторного вузла електричного двигуна постійного струму [Текст] / М. П. Розводюк, К. М. Розводюк (Україна). – № u 2020 02215 ; заявл. 03.04.2020 ; опубл. 25.09.2020, Бюл. № 18. – 10 с. : кресл.
35. Пат. 144846 UA, МПК H02K 13/00 ; G01R 31/34. Пристрій для моніторингу щітково-колекторного вузла електричного двигуна постійного струму [Текст] / М. П. Розводюк, С. В. Кушнір (Україна). – № u 2020 03473 ; заявл. 09.06.2020 ; опубл. 26.10.2020, Бюл. № 20. – 10 с. : кресл.
36. Пат. 135680 UA, МПК G01R 31/06. Пристрій для контролю технічного стану силового масляного трансформатора [Текст] / М. П. Розводюк, В. В. Овчарук, С. С. Левашов (Україна). – № u201901342 ; заявл. 11.02.2019 ; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13. – 12 с.
37. Пат. 135897 UA, МПК G01R 31/06. Пристрій для діагностування силового масляного трансформатора [Текст] / М. П. Розводюк, В. С. Бомбик, В. В. Овчарук (Україна). – № u201901323 ; заявл. 11.02.2019 ; опубл. 25.07.2019, Бюл. № 14. – 12 с.
38. Пат. 135897 UA, МПК G07C 3/10, G07C 3/14, H02P 29/00. Пристрій для визначення залишкового ресурсу електричного двигуна [Текст] / М. П. Розводюк, В. В. Овчарук, І. В. Овчар, В. Є. Вдовиченко (Україна). – № u201901819 ; заявл. 22.02.2019 ; опубл. 25.07.2019, Бюл. № 14. – 18 с. : кресл.
39. Пат. 135228 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю параметрів технічного стану електричного двигуна [Текст] / М. П. Розводюк, В. С. Бомбик, Д. С. Хайнацький (Україна). – № u 2019 00068 ; заявл. 02.01.2019 ; опубл. 25.06.2019, Бюл. № 12. – 18 с. : кресл.
40. Пат. 135680 UA, МПК G01R 31/06. Пристрій для контролю технічного стану силового масляного трансформатора [Текст] / М. П. Розводюк, В. В. Ювчарук, С. С. Левашов (Україна). – № u 2019 01342 ; заявл. 11.02.2019 ; опубл. 10.07.2019, Бюл. № 13. – 7 с. : кресл.
41. Пат. 135897 UA, МПК G01R 31/06. Пристрій для діагностування силового масляного трансформатора [Текст] / М. П. Розводюк, В. С. Бомбик, В. В. Овчарук (Україна). – № u 2019 01323 ; заявл. 11.02.2019 ; опубл. 25.07.2019, Бюл. № 14. – 12 с. : кресл.
42. Пат. 135969 UA, МПК G07C 3/10 ; G07C 3/14 ; H02P 29/00. Пристрій для визначення залишкового ресурсу електричного двигуна [Текст] / М. П. Розводюк, В. В. Овчарук, І. М. Овчар, В. Є. Вдовиченко (Україна). – № u 2019 01819 ; заявл. 22.02.2019 ; опубл. 25.07.2019, Бюл. № 14. – 18 с. : кресл.
43. Пат. 105201 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю електричного двигуна [Текст] / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Р. О. Беседін (Україна). - № u 2015 08136 ; заявл. 17.08.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5. - 16 с. : кресл.
44. Пат. 105570 UA, МПК G07C 3/10, G07C 3/14, H02P 29/00. Пристрій для контролю електричного двигуна [Текст] / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, О. Л. Тимошенко (Україна). - № u2015 09327 ; заявл. 28.09.2015 ; опубл. 25.03.2016, Бюл. № 6. - 18 с. : кресл.
45. Пат. 105199 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю електричного двигуна [Текст] / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, О. М. Янчук (Україна). - № u2015 08134 ; заявл. 17.08.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5. - 17 с. : кресл.
46. Пат. 105198 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю робочого ресурсу електричного двигуна постійного струму [Текст] / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, О. Л. Тимошенко (Україна). - № u2015 08133 ; заявл. 17.08.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5. - 13 с. : кресл.
47. Пат. 105197 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю робочого ресурсу електричного двигуна [Текст] / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, В. В. Гоноровський (Україна). - № u2015 08132 ; заявл. 17.08.2015 ; опубл. 10.03.2016, Бюл. № 5. - 11 с. : кресл.
48. Пат. 104052 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю робочого ресурсу електричного двигуна [Текст] / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, А. Л. Поліщук (Україна). - № u201506627 ; заявл. 06.07.2015 ; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1. - 10 с. : кресл.
49. Пат. 97871 UA, МПК B60L 5/00. Пристрій для підтримання оптимального струмознімання пантографом [Текст] / М. П. Розводюк (Україна). - № u201410917 ; заявл. 06.10.2014 ; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7. - 7 с. : кресл.
50. Пат. 97872 UA, МПК B60L 5/00. Пристрій для підтримання оптимального натиску пантографом на контактну мережу [Текст] / М. П. Розводюк (Україна). - № u201410918 ; заявл. 06.10.2014 ; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7. - 7 с. : кресл.
51. Пат. 97873 UA, МПК B60L 5/00. Пристрій для підтримання оптимального натиску струмоприймачем на контактну мережу [Текст] / М. П. Розводюк (Україна). - № u201410920 ; заявл. 06.10.2014 ; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7. - 7 с. : кресл.
52. Пат. 97874 UA, МПК B60L 5/00. Пристрій для забезпечення оптимального струмознімання [Текст] / М. П. Розводюк (Україна). - № u201410921 ; заявл. 06.10.2014 ; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7. - 7 с. : кресл.
53. Пат. 97875 UA, МПК B60L 5/00. Пристрій для підтримання оптимального натиску пантографом на контактну мережу [Текст] / М. П. Розводюк (Україна). - № u201410922 ; заявл. 06.10.2014 ; опубл. 10.04.2015, Бюл. № 7. - 7 с. : кресл.
54. Пат. 91863 UA, МПК B60L 5/00. Пристрій для забезпечення оптимального натиску струмоприймачем на контактну мережу [Текст] / М. П. Розводюк (Україна). - № u201314336 ; заявл. 09.12.2013 ; опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14. - 8 с. : кресл.
55. Пат. 67828 UA, МПК B60L 5/00. Пристрій для підтримання оптимального натиску пантографа трамвая на контактну мережу [Текст] / М. П. Розводюк, В. С. Бомбик, Л. А. Устяк (Україна). - № u201108773 ; заявл. 12.07.2011 ; опубл. 12.03.2012, Бюл. № 5. - 6 с. : кресл.
56. Пат. 68718 UA, МПК B60L 3/12. Пристрій для діагностування прискорювача трамвая [Текст] / М. П. Розводюк (Україна). - № u201110889 ; заявл. 12.09.2011 ; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7. - 9 с. : кресл.
57. Пат. 69778 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів [Текст] / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Грабко, І. В. Педосенко (Україна). - № u201113222 ; заявл. 09.11.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9. -11 с. : кресл.
58. Пат. 69779 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів [Текст] / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Грабко, В. О. Рудківський (Україна). - № u201113223 ; заявл. 09.11.2011 ; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 10. -11 с. : кресл.
59. Пат. 70354 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів [Текст] / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Грабко, Є. В. Гриневич (Україна). - № u201113205 ; заявл. 09.11.2011 ; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11. - 12 с. : кресл.
60. Пат. 70355 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів [Текст] / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Грабко, О. Ю. Звірик (Україна). - № u201113206 ; заявл. 09.11.2011 ; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11. - 11 с. : кресл.
61. Пат. 70357 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів [Текст] / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Грабко, М. В. Кирилович (Україна). - № u201113213 ; заявл. 09.11.2011 ; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11. - 10 с. : кресл.
62. Пат. 70359 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів [Текст] / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Грабко, С. Р. Чабан (Україна). - № u201113214 ; заявл. 09.11.2011 ; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11. - 11 с. : кресл.
63. Пат. 70359 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу комутаційних апаратів [Текст] / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Грабко, С. С. Левчишин (Україна). - № u201113215 ; заявл. 09.11.2011 ; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11. - 13 с. : кресл.
64. Пат. 70360 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів [Текст] / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Грабко, О. О. Колісник (Україна). - № u201113216 ; заявл. 09.11.2011 ; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11. - 11 с. : кресл.
65. Пат. 70768 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю ресурсу повітряних високовольтних вимикачів [Текст] / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Вал. В. Грабко, А. В. Писклярова (Україна). - № u201113219 ; заявл. 09.11.2011 ; опубл. 25.06.2012, Бюл. № 12. - 10 с. : кресл.
66. Пат. 57719 UA, МПК G01R 31/06. Пристрій для контролю технічного стану трансформатора [Текст] / М. П. Розводюк (Україна). - № u201009853 ; заявл. 09.08.2010 ; опубл. 10.03.2011, Бюл. № 5. - 4 с. : кресл.
67. Пат. 63947 UA, МПК B60L 5/00. Пристрій для підтримання оптимального натиску струмоприймача на контактну мережу [Текст] / М. П. Розводюк, В. С. Бомбик, Л. А. Устяк (Україна). - № u201103777 ; заявл. 29.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20. - 4 с. : кресл.
68. Пат. 63954 UA, МПК G01R 31/08. Пристрій для контролю вводів із внутрішньою ізоляцією конденсаторного типу силового трансформатора [Текст] / М. П. Розводюк, В. С. Бомбик, Л. А. Устяк (Україна). - № u201103790 ; заявл. 29.03.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20. - 4 с. : кресл.
69. Пат. 64439 UA, МПК G01M 17/00. Пристрій для контролю технічного стану гальмівної системи тролейбуса [Текст] / М. П. Розводюк, В. С. Бомбик, Л. А. Устяк (Україна). - № u201104010 ; заявл. 04.04.2011 ; опубл. 10.11.2011, Бюл. № 21. - 4 с. : кресл.
70. Пат. 64914 UA, МПК B60L 3/12. Пристрій для діагностування прискорювача трамвая [Текст] / М. П. Розводюк, В. С. Бомбик, Л. А. Устяк (Україна). - № u201104360 ; заявл. 11.04.2011 ; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22. - 5 с. : кресл.
71. Пат. 64976 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю електричного двигуна [Текст] / М. П. Розводюк (Україна). - № u201104804 ; заявл. 18.04.2011 ; опубл. 25.11.2011, Бюл. № 22. - 13 с. : кресл.
72. Пат. 54811 UA, МПК B60L 3/12. Пристрій для автоматичного діагностування прискорювача трамвая [Текст] / М. П. Розводюк, Ю. В. Шевчук, М. А. Солонінко, В. М. Злотніцький (Україна). - № u201006151 ; заявл. 21.05.2010 ; опубл. 25.11.2010, Бюл. № 22. - 4 с. : кресл.
73. Пат. 52718 UA, МПК B60L 5/00. Пристрій для підтримання оптимального натиску струмоприймача трамвая [Текст] / М. П. Розводюк, Ю. В. Шевчук, В. С. Бомбик, Л. А. Устяк (Україна). - № u201001308 ; заявл. 08.02.2010 ; опубл. 10.09.2010, Бюл. № 17. - 3 с. : кресл.
74. Пат. 55922 UA, МПК G01M 17/00. Пристрій для контролю технічного стану гальмівної системи тролейбуса [Текст] / М. П. Розводюк, В. С. Бомбик, Л. А. Устяк (Україна). - № u201008535 ; заявл. 08.07.2010 ; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24. - 4 с. : кресл.
75. Пат. 37416 UA, МПК G07C 5/00. Пристрій для контролю та реєстрації параметрів роботи трамвая [Текст] / М. П. Розводюк, К. В. Барбалат (Україна). - № u200808309 ; заявл. 20.06.2008 ; опубл. 25.11.2008, Бюл. № 22. - 3 с. : кресл.
76. Пат. 26458 UA, МПК G01R 11/00. Лічильник електричної енергії постійного струму [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк, В. Б. Дудко (Україна). - № u200704519 ; заявл. 23.04.2007 ; опубл. 25.09.2007, Бюл. № 15. - 2 с. : кресл.
77. Пат. 16125 А UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю електричного двигуна [Текст] / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, М. П. Розводюк, C. О. Жуков (Україна). - № u200602168 ; заявл. 27.02.2016 ; опубл. 17.07.2006, Бюл. № 7. - 9 с. : кресл.
78. Пат. 16578 А UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю робочого ресурсу електричного двигуна [Текст] / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, М. П. Розводюк (Україна). - № ) u200601739 ; заявл. 20.02.2006 ; опубл. 01.08.2006, Бюл. № 8. - 8 с. : кресл.
79. Пат. 16647 А UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю електричного двигуна [Текст] / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, М. П. Розводюк, С. О. Жуков (Україна). - № u200602167 ; заявл. 27.02.2006 ; опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8. - 10 с. : кресл.
80. Пат. 17392 UA, МПК B60T 17/18. Пристрій для контролю зношення гальмівних накладок [Текст] / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, М. П. Розводюк, Ю. В. Шевчук (Україна). - № u200604094 ; заявл. 13.04.2006 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9. - 3 с. : кресл.
81. Пат. 11970 UA, МПК B60L 3/12. Пристрій для технічної діагностики прискорювача трамвая [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк (Україна). - № u200507039 ; заявл. 15.07.2005 ; опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1. - 5 с. : кресл.
82. Пат. 11971 UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю робочого ресурсу електричного двигуна [Текст] / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, М. П. Розводюк (Україна). - № u200507040 ; заявл. 15.07.2005 ; опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1. - 7 с. : кресл.
83. Пат. 12182 А UA, МПК G01R 31/34. Пристрій для моніторингу асинхронних двигунів [Текст] / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, М. П. Розводюк (Україна). - № u200508060 ; заявл. 15.08.2005 ; опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1. - 6 с. : кресл.
84. Пат. 12184 UA, МПК B60L 1/02. Пристрій для електричного опалення кабіни водія трамвая [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк, В. Б. Дудко, Д. П. Проценко (Україна). - № u200508062 ; заявл. 15.08.2005 ; опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1. - 2 с. : кресл.
85. Пат. 70887 А UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю робочого ресурсу електричного двигуна [Текст] / Б. І. Мокін, В. В. Грабко, М. П. Розводюк (Україна). - № u20031213281 ; заявл. 31.12.2003 ; опубл. 15.10.2004, Бюл. № 10. - 4 с. : кресл.
86. Пат. 71262 A UA, МПК G07C 3/10. Пристрій для контролю роботи двигуна [Текст] / Б. І. Мокін, С. О. Жуков, М. П. Розводюк (Україна). - № u20031211550 ; заявл. 15.12.2003 ; опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11. - 3 с. : кресл.
87. Пат. 71264 А UA, МПК B60L 3/12. Пристрій для автоматичного діагностування прискорювача трамвая [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк (Україна). - № u20031211552 ; заявл. 15.12.2003 ; опубл. 15.11.2004, Бюл. № 11. - 4 с. : кресл.

Препринти (1)

1. Розводюк М. П. Синтез структури пристрою для контролю технічного стану асинхронного двигуна [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк, Д. С. Хайнацький // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2019), м. Вінниця, 11-30 травня 2019 р. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/6176.

Статті (64)

1. М. П. Розводюк, В. Є. Вдовиченко, і К. М. Розводюк, «Математична модель емпіричного закону розподілу виходу з ладу силових трансформаторів через пошкодження обмоток», Вісник ВПІ, вип. 1, с. 49–54, Лют. 2023. DOI: https://doi.org/10.31649/1997-9266-2023-166-1-49-54
2. The use of Q-preparation for amplitude filtering of discreted image [Text] / L. Timchenko, N. Kokriatskaia, M. Rozvodiuk [et al.] // Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska. – 2022. – Vol. 12, № 4. – P. 41-46. Timchenko L., Kokriatskaia N., Rozvodiuk M., Tverdomed V., Kutaev Yu., Smailova S., Plisenko V., Semenova L., Zhuk D. The use of Q-preparation for amplitude filtering of discreted image. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce I Ochronie Środowiska. 2022. Vol. 12, № 4. P. 41-46. https://doi.org/10.35784/iapgos.3246
3. Розводюк М. П. Структура пристрою для ідентифікації технічного стану щітково-колекторного вузла тягового двигуна постійного струму [Текст] / М. П. Розводюк, К. М. Розводюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2021. – № 6 (159). – С. 38-43.
4. Rozvodiuk M.P. Diagnosing of the technical condition of the brush-collector junction of an electric DC motor / M.P. Rozvodiuk, K.M. Rozvodiuk // International periodic scientific journal «Modern engineering and innovative technologies». – Issue №11. Part 3. March 2020. – P.32-39. DOI: 10.30890/2567-5273.2020-11-01-043. https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit11-03/meit11-03
5. Розводюк М. П. Розрахунок залишкового ресурсу електродвигуна з використанням fuzzy-логіки / М. П. Розводюк, С. В. Осадчий // Monografia. Pokonferencyjna. Science, research, development #15. Technics and technology. Rotterdam (The Netherlands) 30.03.2019 - 31.03.2019. – Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. (31.03.2019) – Warszawa, 2019. – 128 str. – S.123-128.
6. Розводюк М. П. Визначення залишкового ресурсу силового масляного трансформатора на базі нечіткої логіки / М.П. Розводюк, В.В. Овчарук, В.Є. Вдовиченко, І.М. Овчар // Monografia. Pokonferencyjna. Science, research, development #16. Technics and technology. Barcelona 29.04.2019 - 30.04.2019. – Zbiór artykułów naukowych enzowanych. Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego oraz byłej Jugosławii. (30.04.2019). – Warszawa, 2019. – 84 str. – S.71-77.
7. Розводюк М. П. Синтез структури пристрою для визначення залишкового ресурсу асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором [Текст] / М. П. Розводюк, В. С. Бомбик // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2019. – № 2. – С. 52-60.
8. Розводюк М. П. Структура пристрою для визначення ресурсу силового масляного трансформатора / М.П. Розводюк, В.Є. Вдовиченко, К.М. Розводюк // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Випуск 3/2019 (47). – С.35-47. DOI: 10.30929/2072-2052.2019.3.47.35-47.
9. Левицький С. М. Автоматизація збору даних з електромеханічних комп`ютеризованих систем для офісних додатків Microsoft [Текст] / С. М. Левицький, М. П. Розводюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2016. – № 2(55). – С. 104-111.
10. Розводюк М. П. Віртуальний тренажерний комплекс для дослідження системи електропривода ТП-Д [Текст] / М. П. Розводюк, О. М. Янчук // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej "Inżynieria i technologia. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka", 30.03.2016 – 31.03.2016, Гданьск Gdańsk. – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – 84 str. – S.50-54.
11. Грабко В. В. Віртуальний лабораторний комплекс для дослідження перетворювача частоти Аltivar 71 по Еthernet [Текст] / В. В. Грабко, М. П. Розводюк, С. М. Левицький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2014. – № 1. – С.77-83.
12. Левицький С. М. Віртуальний лабораторний комплекс для дослідження людино-машинного інтерфейсу в середовищі Trace Mode 6. Обмін даними між операторськими станціями в реальному часі [Текст] / С. М. Левицький, М. П. Розводюк // Zbiór raportów naukowych «Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce», Lublin, 29.04.2014 - 30.04.2014. - Warszawa : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – Część 7. - S. 40-45.
13. Левицький С. М. Віртуальний лабораторний комплекс для дослідження частотно-регульованого електроприводу в середовищі VISUAL STUDIO [Текст] / С. М. Левицький, М. П. Розводюк // Zbiór raportów naukowych "KNOWLEDGE SOCIETY", Łódź, 30.10.2014 -31.10.2014. – Warszawa : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. - Część 7. - S. 51–58.
14. Розводюк М. П. Макет електромобіля з дистанційним управлінням [Текст] / М. П. Розводюк, А. В. Мартиненко // Zbiór raportów naukowych. „Inżynieria i technologia. Teoria. Praktyka", Szczecin, 29.11.2014 - 30.11.2014. - Warszawa : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. - S. 57-60.
15. Розводюк М. П. Визначення оптимального значення контактного натиску струмознімальним елементом на контаткну мережу [Текст] / М. П. Розводюк // Zbiór raportów naukowych «Nauka i utworzenie XXI Stulecia : Teoria, Praktyka. Innowacje», 29.11.2013 - 30.11.2013. – Opole : Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – Część 7. - S. 22-27.
16. Левицький С. М. Математична модель системи діагностування силових модулів перетворювачів частоти [Текст] / С. М. Левицький, М. П. Розводюк, К. І. Колмачов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 4. - С. 139-143.
17. Левицький С. М. Математична модель системи діагностування силових модулів перетворювачів частоти [Текст] / С. М. Левицький, М. П. Розводюк, К. І. Колмачов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2012. - № 4. - С. 139-143.
18. Розводюк М. П. Пристрій для контролю вводів силових трансформаторів під робочою напругою [Текст] / М. П. Розводюк, Л. А. Устяк // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації : збірник наукових праць IX Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів, Кременчук, 07-08 квітня 2011 р. – Кременчук : КрНУ, 2011. – С. 25-26.
19. Розводюк М. П. Розробка математичної моделі роботи прискорювача трамвая [Текст] / М. П. Розводюк, С. О. Слободянюк // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. – Кременчук : КрНУ, 2011. – Вип. 1(1). – С. 62–63.
20. Розводюк М. П. Пристрій для оптимального струмознімання пантографом трамвая [Текст] / М. П. Розводюк, Д. Ф. Дворніцький // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації : збірник наукових праць IX Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів, Кременчук. 07-08 квітня 2011 р. – Кременчук : КрНУ, 2011. – С. 285-286.
21. Розводюк М. П. Структура системи діагностування прискорювача трамвая [Текст] / М. П. Розводюк // Електротехнічні та комп`ютерні системи. – 2011. – № 03(79). – С. 435–437.
22. Розводюк М. П. Синтез математичної моделі для діагностування прискорювача трамвая [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк // Електромеханічні і енергозберігаючі системи : щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук : КрНУ, 2011. – Вип. 3(15). – C. 75-78.
23. Розводюк М. П. До питання контролю гальмівної системи тролейбуса [Текст] / М. П. Розводюк, В. С. Бомбик, Л. А. Устяк // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук : КДУ, 2010. – Вип. 3(62), ч. 2. – С. 45-46.
24. Міжвузівський вебінар-захист комплексного дипломного проекту [Текст] / А. І. Гладир, О. П. Чорний, Д. Й. Родькін [та ін.] // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук : Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського, 2010. – №1(9). – С. 14-16.
25. Розводюк М. П. До питання діагностування трансформатора тягової підстанції [Текст] / М. П. Розводюк // Вісник національного технічного університету „Харківський політехнічний інститут”. – Харків : НТУ „ХПІ”. – 2010. – № 28. – С. 540-542.
26. Математична модель та структура пристрою для діагностування барабанно-колодкового гальма трамвая [Текст] / М. П. Розводюк, Ю. В. Шевчук, Д. П. Проценко, С. М. Бабій // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук : КрНУ, 2010. – Вип. 3(11). - С. 30-32.
27. Розводюк М. П. Математична модель та структура пристрою для діагностування прискорювача трамвая [Текст] / М. П. Розводюк, Ю. В. Шевчук, М. А. Сололнінко // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук : КДУ, 2010. – Вип. 4/2010 (63). Частина 3. – С.130-132
28. Розводюк М.П. Способи зменшення втрат електроенергії трамваєм [Текст] / М. П. Розводюк, В. Б. Дудко // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. - Киев : "Техніка", 2009. - Вып. 90. - C. 423-427.
29. Розводюк М. П. До питання зменшення втрат електроенергії в пантографі трамвая [Текст] / М. П. Розводюк// Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук : КДПУ, 2008. – Вип. 4(51). ч. 1. – С. 84-86.
30. Мокін Б. І. Математична модель, алгоритм та пристрій для діагностування прискорювача трамвая КТ-4СУ з релейно-контакторною системою керування [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк, Ю. В. Шевчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 5. - С. 7-11.
31. Розводюк М. П. Вплив факторів технічного стану транспортного засобу на витрату електроенергії [Текст] / М. П. Розводюк, В. Б. Дудко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2007. - № 3. - С. 50-52.
32. Розводюк М. П. До питання контролю та реєстрації параметрів роботи трамвая [Текст] / М. П. Розводюк, К. В. Барбалат // Електромеханічні і енергозберігаючі технології. – 2007. - Вип. 2(2). – С. 65-66.
33. Мокін Б. І. Математична модель, алгоритм та пристрій для діагностування прискорювача трамвая КТ-4СУ з релейно-контакторною системою керування [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк, Ю. В. Шевчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2007. – № 5. – С. 7-11.
34. Мокін В. Б. До питань оптимізації руху міського електротранспорту [Текст] / В. Б. Мокін, М. П. Розводюк, В. Г. Сторчак // Збірник праць Дніпродзержинського державного технічного університету. Серія "Технічні науки". Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика». – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2007. – С. 258-260.
35. Розводюк М. П. Вплив факторів технічного стану транспортного засобу на витрату електроенергії [Текст] / М. П. Розводюк, В. Б. Дудко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2007. – № 3. – С. 50-52.
36. Мокін Б. І. Розробка лічильника електроенергії постійного струму для трамвая [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк, В. Б. Дудко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук : КДПУ, 2007. – Вип. 3(44). – С. 84-85.
37. Мокін Б. І. Математична модель та мікроконтролерний пристрій для діагностування барабанно-колодкового гальма трамвая [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк, Ю. В. Шевчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2006. - № 6. - С. 97-100.
38. Мокін Б. І. Математична модель та мікроконтролерний пристрій для діагностування барабанно-колодкового гальма трамвая [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк, Ю. В. Шевчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2006. – № 6. – C. 97-100.
39. Мокін Б. І. Дослідження процесу електроспоживання трамваями на маршрутах [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк, В. Б. Дудко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук : КДПУ, 2006. – Вип. № 5(40), ч. 1. – С. 42-46.
40. Автоматизація процесу побудови регресійних математичних моделей споживання електроенергії трамваями на маршрутах [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Боцула, М. П. Розводюк, В. Б. Дудко // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – № 2(6). – 2006. – С. 123-127.
41. Мокін Б. І. До питання визначення необхідної кількості вагонів міського електротранспорту на маршруті [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк, В. Г. Сторчак // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук : КДПУ, 2006. – Вип. 3(38), ч. 2. – С. 34-36.
42. Розводюк М. П. Зниження електроспоживання трамвая КТ 4СУ за рахунок зміни конструкції системи опалення кабіни водія [Текст] / М. П. Розводюк, В. Б. Дудко, Д. П. Проценко // Енергозбереження Поділля. - 2006. - № 1. - С. 48-50.
43. Мокін Б. І. Спосіб економії електроенергії трамваєм КТ-4СУ в холодну пору року [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк, В. Б. Дудко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 4. - С. 50-52.
44. Мокін Б. І. Розробка розкладу руху електротранспорту [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк, В. Г. Сторчак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2005. - № 3. - С. 35-38.
45. Мокін Б. Програма „Розрахунок розкладу руху електротранспорту” [Текст] / Б. Мокін, М. Розводюк, В. Сторчак // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2005. – № 6. – С. 30-34.
46. Розводюк М. П. До питання технічної діагностики прискорювача трамвая [Текст] / М. П. Розводюк // Вестник национального технического университета „Харковский политехнический институт”. Серия "Электротехника, электроника и электропривод". – Харков, 2005. – № 45. – С. 446-448.
47. Мокін Б. І. Спосіб економії електроенергії трамваєм КТ 4СУ в холодну пору року [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк, В. Б. Дудко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – № 4. – С. 50-52.
48. Мокін Б. І. Розробка розкладу руху електротранспорту [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк, В. Г. Сторчак // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – № 3. – С. 35-38.
49. Зниження електроспоживання трамвая КТ 4СУ за рахунок модернізації обмотки якоря двигуна двигун-генератора SMD 5001 [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк, В. Б. Дудко, Д. П. Проценко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – 2005. – № 4. – С. 64-65.
50. Мокін Б. І. Практична реалізація системи технічного діагностування електричних двигунів [Текст] / Б. І. Мокін, С. О. Жуков, М. П. Розводюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 4. - С. 36-41.
51. Мокін Б. І. Синтез структури системи технічного діагностування тягових електричних двигунів трамвая [Текст] / Б. І. Мокін, С. О. Жуков, М. П. Розводюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 3. - С. 56-62.
52. Мокін Б. І. Синтез структури системи для діагностування прискорювача трамвая [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2004. - № 1. - С. 41-45.
53. Мокін Б. І. Практична реалізація системи технічного діагностування тягових електричних двигунів [Текст] / Б. І. Мокін, С. О. Жуков, М. П. Розводюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. – № 4. – С. 36-41.
54. Мокін Б. І. Синтез структури системи технічного діагностування тягових електричних двигунів трамвая [Текст] / Б. І. Мокін, С. О. Жуков, М. П. Розводюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. – № 3. – С. 56-62.
55. Мокін Б. І. Синтез структури системи для діагностування прискорювача трамвая [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2004. – № 1. – С. 41–45.
56. Мокін Б. І. Математична модель функціонування прискорювача трамвая [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2003. – № 6. – C. 72-76.
57. Мокін Б. І. Новий підхід до розрахунку запасних комплектів основних функціональних систем трамваїв [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2003. – № 2. – С. 55–59.
58. Розводюк М. П. Математичні моделі для визначення резервів запасних частин основних функціональних систем трамваїв [Текст] / М. П. Розводюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2003. – № 1. – С. 25–28.
59. Дудко В. Б. Математичні моделі прогнозу споживання електроенергії трамваями на маршрутах [Текст] / В. Б. Дудко, Б. І. Мокін, М. П. Розводюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2002. – № 6. – С. 38–44.
60. Дудко В. Б. Математичні моделі емпіричних законів розподілу споживання електроенергії трамваями [Текст] / В. Б. Дудко, Б. І. Мокін, М. П. Розводюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2002. - № 5. – С. 42–46.
61. Мокін Б. І. Моделі оцінок роботоздатності функціональних систем трамваїв [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2001. – № 6. – С. 92–98.
62. Грабко В. В. Синтез структури ІВС для діагностування електродвигунів [Текст] / В. В. Грабко, Є. Я. Блінкін, М. П. Розводюк // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2000. – № 4. – С. 111–115.
63. Розводюк М. П. До питання тепловізійної діагностики електричних машин [Текст] / М. П. Розводюк, В. С. Бомбик // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації : збірник наукових праць IX Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів, Кременчук, 07-08 квітня 2011 р. – Кременчук : КрНУ, 2011. – С. 283-284.
64. Дудко В. Б. Математичні моделі споживання електроенергії трамваями [Текст] / В. Б. Дудко, Б. І. Мокін, М. П. Розводюк // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – Киев : “Техніка”, 2003. – Вып. 49. - С. 184–189.

Тези доповідей (58)

1. Розводюк М.П. Ідентифікація емпіричного закону розподілу пошкодження обмоток силових трансформаторів / М.П. Розводюк, К.М. Розводюк, В.Є. Вдовиченко // Тези доповідей LIІ Науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (2023), м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 21-23 червня 2023 р. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2023/paper/view/17345
2. Розводюк М.П. Пристрій для визначення додаткового теплового зношення ізоляції асинхронного електродвигуна / М.П. Розводюк, К.М. Розводюк, Б.П. Ризванюк, С.В. Кушнір // Тези доповідей LIІ Науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (2023), м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 21-23 червня 2023 р. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2023/paper/view/17661
3. Визначення технічного стану щітково-колекторного вузла електродвигуна постійного струму [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк, О. П. Чорний, К. М. Розводюк [та ін.] // Тези доповідей LI Науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ), м. Вінниця, 16-18 березня 2022 р. – Електрон. текст. дані. – 2022. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2022/paper/view/14502. Розводюк М. П., Чорний О. П., Розводюк К. М., Іскра Б. І., Костанда О. І. Визначення технічного стану щітково-колекторного вузла електродвигуна постійного струму. Тези доповідей LI Науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ), м. Вінниця, 16-18 березня 2022 р. 2022. Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2022/paper/view/14502.
4. Розводюк М.П. Ідентифікація технічного стану щітково-колекторного вузла тягового електродвигуна / М.П. Розводюк, К.М. Розводюк, В.В. Овчарук // Стан та перспективи розвитку електричного транспорту : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 23–25 листоп. 2022 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін. ; редкол.: Н. І. Кульбашна, А. В. Коваленко]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 178 с. – С.57-60. – Режим доступу: https://science.kname.edu.ua/images/dok/konferentsii/2022/Tezy_2022/___231222.pdf
5. Розводюк М.П. Модель та практична реалізація вітрової електростанції на базі синхронного генератора / М.П. Розводюк, А.О. Ільніцький, К.М. Розводюк // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2021), м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 9 листопада 2020 р. – 14 травня 2021 р. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2021/paper/view/11054
6. Розводюк М.П. , Чернявський Д.Р. , Розводюк К.М. Електропривод скейтборда
7. Розводюк М.П. , Розводюк К.М. , Кушнір С.В. Вимірювання зношення щіток та інтенсивності іскріння колекторних електродвигунів
8. Розводюк М.П. Пристрій для моніторингу технічного стану силового масляного трансформатора / М.П. Розводюк, К.М. Розводюк, В.Є. Вдовиченко, Н.А. Гудзевич // Тези доповідей L Науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ), м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 10-12 березня 2021 р. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2021/paper/view/12206
9. Розводюк М.П. Використання накопичувачів енергії в міському електротранспорті // М.П. Розводюк, В.С. Жук // Тези доповідей L Науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ), м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 10-12 березня 2021 р. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2021/paper/view/12717
10. Розводюк М. П. Визначення залишкового ресурсу щіток тягового електродвигуна постійного струму [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк, К. М. Розводюк // Тези V Міжнародної науково-технічної конференції «Оптимальне керування електроустановками (ОКЕУ-2021)», м. Вінниця, 19-21 жовтня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/okeu/okeu2021/paper/view/13797.
11. Вимірювання інтенсивності іскріння на колекторі електричного двигуна постійного струму / М.П. Розводюк, С.В. Кушнір, К.М. Розводюк, І.М. Овчар, М.В. Пустовіт // Тези доповідей ХLIX Науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ), м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 11-20 березня 2020 р. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2020/paper/view/8864
12. Розводюк М.П. «Розумний будинок» на основі платформи ARDUINO / М.П. Розводюк, В.П. Ткачук // Тези доповідей ХLIX Науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ), м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 11-20 березня 2020 р. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2020/paper/view/9528
13. Розводюк М.П. Система імпульсно-фазового керування для силових перетворювачів / М.П. Розводюк, П.Ю. Дубенець // Тези доповідей ХLIX Науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ), м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 11-20 березня 2020 р. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2020/paper/view/9823
14. Розводюк М. П. «Розумний будинок» на основі платформи ARDUINO [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк, В. П. Ткачук // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2020/paper/view/9528.
15. Розводюк М. П. Система імпульсно-фазового керування для силових перетворювачів [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк, П. Ю. Дубенець // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2020/paper/view/9823.
16. Розводюк М.П. Автономна система живлення розумного будинку / М.П. Розводюк, О.В. Ковтун // Тези доповідей ХLIX Науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ), м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 11-20 березня 2020 р. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2020/paper/view/10406
17. Розводюк М.П. Моніторинг щітково-колекторного вузла електродвигуна постійного струму / М.П. Розводюк // Сonference proceedings. Organization of scientific research in modern conditions ‘2020: conference proceedings. – Seattle: KindleDP, 2020 – 649 p. – Р. 27-31. – Режим доступу: https://www.sworld.com.ua/konferus02/sbor-us2.pdf
18. Вимірювання інтенсивності іскріння на колекторі електричного двигуна постійного струму [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк, С. В. Кушнір, К. М. Розводюк [та ін.] // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2020/paper/view/8864. Розводюк М. П., Кушнір С. В., Розводюк К. М., Овчар І. М., Пустовіт М. В. Вимірювання інтенсивності іскріння на колекторі електричного двигуна постійного струму. Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. 2020. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2020/paper/view/8864.
19. Розводюк М. П. Автономна система живлення розумного будинку [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк, О. В. Ковтун // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2020/paper/view/10406.
20. Розводюк М. П. Синтез структури пристрою для контролю технічного стану силового масляного трансформатора [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк, С. С. Левашов // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2019), м. Вінниця, 11-30 травня 2019 р. – 2019. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/6231.
21. Розводюк М. П. Моделювання сушильної установки [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк, Д. О. Кабалюк // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2019), м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 11-30 травня 2019 р. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/view/6350.
22. Розводюк М.П. Розробка автономної метеостанції / М.П. Розводюк, А.О. Ільницький, Д.Р. Чернявський // Тези доповідей науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ), м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 13-15 березня 2019 р. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2019/paper/view/7940
23. Розводюк М.П. Сценарії мікроклімату в системі «розумний будинок» / М.П. Розводюк, В.В. Охов // Тези доповідей науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ), м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 13-15 березня 2019 р. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2019/paper/view/6748
24. Розводюк М.П. Нечітка математична модель для визначення залишкового ресурсу електричного двигуна / М.П. Розводюк // Тези доповідей науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ), м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 13-15 березня 2019 р. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2019/paper/view/6774
25. Розводюк М.П. Розрахунок та проектування систем електротехнічної інженерії з використанням програми «Gravity Portal» / М.П. Розводюк, Т.В. Качай // Тези доповідей науково-технічної конференції підрозділів Вінницького національного технічного університету (НТКП ВНТУ), м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 13-15 березня 2019 р. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2019/paper/view/6984
26. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/22935
27. Розводюк М. П. Дослідження роботи fuzzy-logic регулятора з різними алгоритмами нечіткого виведення [Електронний ресурс] : [препринт] / М. П. Розводюк, С. В. Сухань // Тези доповідей регіональної науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2018), м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 6-8 червня 2018 р. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/viewFile/3618/3047.
28. Розводюк М. П. Дослідження системи керування електроприводом постійного струму з різними умовами налаштування контурів [Електронний ресурс] : препринт / М. П. Розводюк, Б. Ю. Нич // Тези доповідей регіональної науково-практичної Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи» (МН-2018), м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 6-8 червня 2018 р. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/viewFile/3714/3115.
29. Розводюк М. П. Діагностування електродвигуна за параметрами його зовнішнього магнітного поля [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2018/paper/view/4688.
30. Розводюк М. П. Багаторівнева автоматизована автомобільна парковка [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк, О. С. Кметюк // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2018/paper/view/4762.
31. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/22522
32. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/22521
33. Розводюк Михайло Модель процесу струмознімання пантографом трамвая [Електронний ресурс] / М. Розводюк // Матеріали XIV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2018)", м. Вiнниця, 15-17 жовтня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – C. 120. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/22723.
34. Розводюк М. П. Програмований, багатозадачний робот-маніпулятор [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк, Д. І. Лумі // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018), 02 січня-06 червня 2018 р. : збірник матеріалів. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/view/5455.
35. Розводюк М. П. Дослідження системи керування електроприводом постійного струму з різними умовами налаштування контурів [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк, Б. Ю. Нич // Молодь в науці: дослідження, проблеми, перспективи (МН-2018), 02 січня-06 червня 2018 р. : збірник матеріалів. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2018/paper/view/3714.
36. Розводюк М. П. Система автоматичного відбору проб зерна з автотранспорту [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк, І. П. Смірнов // Тези доповідей ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Оптимальне керування електроустановками» (ОКЕУ-2017), м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 11-13 жовтня 2017 р. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/okeu/okeu/paper/viewFile/3561/3020.
37. Розводюк М. П. Віртуальні тренажерні електромеханічні комплекси [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк // Тези доповідей ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Оптимальне керування електроустановками» (ОКЕУ-2017), м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 11-13 жовтня 2017 р. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/okeu/okeu/paper/viewFile/3563/3022.
38. Розводюк М. П. Розробка електромобіля та нових принципів передачі інформації на відстань [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк, А. В. Мартиненко // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Молодь в технічних науках:дослідження, проблеми, перспективи (МТН-2016), Вінниця, 4-10 травня 2016 р. - Електронні текстові дані. - 2016. - Режим доступу : http://conf.inmad.vntu.edu.ua/fm/index.php?page=materials&line=19&mat=300
39. Розводюк М. П. Віртуальний тренажерний комплекс для дослідження електропривода постійного струму [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк, О. М. Янчук // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2016/paper/view/951.
40. Розводюк М. П. Модернізація стенду для дослідження двигуна постійного струму [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк, Р. О. Беседін, О. Л. Тимошенко // Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ, Вінниця, 23-24 березня 2016 р. - Електрон. текст. дані. - 2016. - Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2016/paper/view/751.
41. Розводюк М. П. Віртуальний тренажерний комплекс для дослідження електропривода постійного струму [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк, О. М. Янчук // Тези доповідей XLV Науково-технічної конференції викладачів, співробітників та студентів Вінницького національного технічного університету (2016), м. Вінниця, 9-11 березня 32016 р. – Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2016/paper/view/951.
42. Розводюк М. П. Модернізація стенду для дослідження двигуна постійного струму [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк, Р. О. Беседін, О. Л. Тимошенко // Тези доповідей XLV Науково-технічної конференції викладачів, співробітників та студентів Вінницького національного технічного університету (2016), м. Вінниця, 9-11 березня 2016 р. – Режим доступу : http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-feeem/all-feeem-2016/paper/view/751.
43. Розводюк М. П. Перспективи розвитку нових вінницьких трамваїв [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Оптимальне керування електроустановками» (ОКЕУ-2015), м. Вінниця, 14-15 жовтня 2015 р. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/energo/2015/Abstr_OCEI-2015.pdf.
44. Розводюк М. П. До питання технічної діагностики тягового електродвигуна [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк, В. В. Гоноровський // Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Оптимальне керування електроустановками» (ОКЕУ-2015), м. Вінниця, Вінницький національний технічний університет, 14-15 жовтня 2015 р. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/energo/2015/Abstr_OCEI-2015.pdf.
45. Розводюк М. П. Розробка математичних моделей оцінок працездатності електротехнічних систем [Текст] / М. П. Розводюк // Контроль i управління в складних системах (КУСС-2014) : XII міжнародна конференція, 14-16 жовтня 2014 р. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – С. 129.
46. Спосіб віддаленого доступу до даних комп`ютерних моделей електромеханічних систем [Електронний ресурс] / В. В. Грабко, С. М. Левицький, М. П. Розводюк, Є. Н. Кніжнік // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Оптимальне керування електроустановками» (ОКЕУ-2013), м. Вінниця, 22-24 жовтня 2013 р. – С. 28. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/energo/2013/tezy_dopov_okey-2013.pdf.
47. Розводюк М. П. Особливості струмознімання пантографом [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк, І. О. Діденко // Тези доповідей ІІ Міжнародної науково-технічної конференції «Оптимальне керування електроустановками» (ОКЕУ-2013), м. Вінниця, 22-24 жовтня 2013 р. – С. 86. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/energo/2013/tezy_dopov_okey-2013.pdf.
48. Розводюк М. Онлайн захист міжвузівських дипломних проектів [Електронний ресурс] / М. Розводюк, С. Левицький // Тези доповідей міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою: досвід, проблеми, перспективи», м. Вінниця, 8-10 жовтня 2013 р. – Режим доступу : https://docs.google.com/file/d/0B23xOM6EvX0gaFh6anRObzhVVE0/edit?usp=sharing&pli=1/.
49. Бомбик В. С. Пристрій для підтримання оптимального натиску пантографа трамвая на контактну мережу [Текст] / В. С. Бомбик, Л. А. Устяк ; наук. керівник М. П. Розводюк // Материалы V Всеукраинской студенческой научно-технической конференции» Устойчивое развитие городов» (77-й студенческой научно-технической конференции ХНАГХ). – Харьков : ХНАГХ, 2012. - Ч. 2. – С. 66-67.
50. Розводюк М. П. До питання діагностування тягового електродвигуна постійного струму за станом ізоляції обмоток [Електронний ресурс] / М. П. Розводюк // Тези доповідей І Міжнародної науково-технічної конференції «Оптимальне керування електроустановками» (ОКЕУ-2011), м. Вінниця, 25-27 жовтня 2011 р. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/energo/2011/tezy_dopov.pdf.
51. Розводюк М. П. Спосіб зменшення втрат електроенергії трамвая [Текст] / М. П. Розводюк, В. С. Бомбик // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації : збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів, м. Кременчук, 08-09 квітня 2010 р. – Кременчук : КДУ, 2010. –С. 513-514.
52. Розводюк М. П. Пристрій для оптимального струмознімання пантографом трамвая [Текст] / М. П. Розводюк, Л. А. Устяк // Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації : збірник наукових праць VII Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених і спеціалістів, м. Кременчук, 08-09 квітня 2010 р. – Кременчук : КДУ, 2010. –С. 511-512.
53. Розводюк М. П. До питання зменшення втрат електроенергії трамваєм [Текст] / М. П. Розволюк / Сталий розвиток міст. Електричний транспорт – перспективи розвитку та кадрове забезпечення : матеріали міжнародної науково-технічної конференції, 1-3 жовтня 2009 р. – Харків : ХНАМГ, 2009. – С. 41-44.
54. Мокін Б. І. Розробка математичної моделі функціонування пристрою для діагностування прискорювача трамвая КТ-4СУ [Текст] / Б. Мокін, М. Розводюк, Ю. Шевчук // Матеріали ІІІ міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування» (СПРТП-2007), м. Вінниця, 31 травня - 2 червня 2007 року. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – С. 142-143.
55. Мокін Б. І. Математична модель та мікроконтролерний пристрій для діагностування барабанно-колодкового гальма трамвая [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк, Ю. В. Шевчук // Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-технічної конференції з автоматичного управління (Автоматика 2006). м. Вінниця, 25-28 вересня 2006 року. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – С. 349.
56. Мокін Б. І. Розробка програми для проектування розкладу руху електротранспорту [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк, В. Г. Сторчак // Тези доповідей VІІI Міжнародної науково-технічної конференції “Контроль і управління в складних системах” (КУСС-2005), 24-27 жовтня 2005 р. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – С. 188.
57. Мокін Б. І. Математична модель функціонування прискорювача трамвая [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк // Тези доповідей VІI Міжнародної науково-технічної конференції “Контроль і управління в складних системах” (КУСС-2003), Вінниця, 8-12 жовтня 2003 р. – Вінниця : УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2003. – С. 140.
58. Мокін Б. І. Моделі оцінок роботоздатності функціональних систем трамваїв [Текст] / Б. І. Мокін, М. П. Розводюк // Тези доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції “Контроль і управління в складних системах” (КУСС-2001), 8-12 жовтня 2001 р. – Вінниця : УНІВЕРСУМ – Вінниця, 2001. – С. 218.